یکی از ابزارهایی که به متولیان امور شهری امکان زیباسازی فضاهای شهری را می دهد، استفاده از نورپردازی برای فضاهای شهری است. در این میان برای ارائه طرح مطلوب و زیبا و همچنین شیوه اجرای طرح می توان برای مثال از مشاوره نورپردازی میادین شهری، که توسط متخصصین این حوزه ارائه می شود بهره برد.

بر این اساس می توان گفت میادین شهری از تأثیرگذارترین فضاهای شهری در طول شبانه روز به حساب می آیند. شهروندان در ساعات مختلف می توانند در آن حضور یابند و به فعالیت های مختلف بپردازند و علاوه بر تفریح، ورزش، گذران اوقات فراغت با یکدیگر تعاملات اجتماعی برقرار کنند.

از طرفی طرح های نورپردازی شهری که به صورت موضوعی در جاهای مختلف شهر اجرا می شوند، می توان آن ها را در سطح بالاتر جزو طرح جامع نورپردازی شهری به شمار آورد. این امر نیازمند دریافت مشاوره نورپردازی می باشد که به صورت هدفمند انجام یابد.

مشاوره نورپردازی میادین شهری

نکات اساسی در مشاوره نورپردازی میادین شهری

در انجام پروژه های نورپردازی شهری با توجه به ماهیتی که دارند، بایستی مجموعه ای از متخصصان از جمله مهندسان برق، شهرسازی، معماری، روانشناسی و سایر اشخاصی که مرتبط با این حوزه هستند، همکاری نمایند. از طرفی با توجه به اینکه میادین شهری جزئی از شهر و فضاهای شهری هستند، مشاوره نورپردازی میادین شهری امری ضروری است.

هر میدان ویژگی های مخصوص به خود را دارد که شامل:

 1. ابعاد و اندازه میدان شهری
 2. المان ها، اجزا و عناصر میدان
 3. ویژگی های منحصر به فرد میدان
 4. و بخش های مختلف میدان (مسیرهای پیاده، فضاهای مناسب برای نشستن، فضای سبز و سایر بخش ها) و …

مشاوره نورپردازی

 

در ادامه به برخی از نکات اساسی در مشاوره نورپردازی میادین شهری اشاره می شود:

 1. مشاوره نورپردازی بخش های شاخص و منحصر به فرد میدان
 2. مشاوره برای تاکید و تمایز ورودی اصلی میدان
 3. ارائه مشاوره برای نورپردازی مبلمان و فضای استراحت
 4. مشاوره برای نورپردازی فضاهای مختلف داخل میدان نظیر فضای ورزشی، فضای بازی کودکان
 5. مشاوره برای شاخص سازی مسیرهای مختلف مخصوص عبور افراد پیاده
 6. مشاوره برای نورپردازی مسیرهایی که از الگوی رفتاری افراد شکل گرفته اند
 7. مشاوره برای شناسایی پتانسیل های میدان و تأکید بر آن در نورپردازی
 8. در نظر گرفتن کاراکتر میدان و تقویت آن در طرح نورپردازی
 9. مشاوره نورپردازی پوشش گیاهی و فضای سبز
 10. مشاوره نورپردازی المان ها و احجام درون میدان
 11. متمایز نمودن میدان از طریق نورپردازی با فضای پیرامونی
 12. آذین بندی نوری میدان در روزهای جشن و رویدادها

مشاوره

با توجه به موارد ذکر شده، ضروری است که این فضاها به طور مطلوب نورپردازی شوند، تا علاوه بر تأمین امنیت و ایمنی افرادی که در آن حضور می یابند، فضایی زیبا، خوانا، سرزنده و با هویت در مناظر شبانه شهری ایجاد نمود. این مباحث اهمیت و ضرورت مشاوره نورپردازی میادین شهری را بیش از پیش می نماید.