امروزه با وجود نیازهای مختلف در انسان و تغییرات سریع در آن و میزان تطبیق انسان با این تحولات به دلیل وجود نوسانات در اوضاع اقتصادی و سیاسی و … مردم، تعیین معیارهای ثابت برای طراحی شهری را با سختی مواجه نموده است. مشاوره طراحی شهری در ایران برای همکاری با متولیان امور شهری می تواند به رفع برخی نیازهای شهروندان کمک کند.

 

طراحي شهري به عنوان رشته و فعالیت موثری که به فضاهای زندگی انسان و سکونتگاه آن شکل داده، همواره از زمان پیدایش این مفهوم تا به الان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به منظور دستیابی به بهترین فضای شهری نیازمند همکاری بین مشاوران و طراحان و مجریان دست اندرکار در امر شهرسازی هست. لذا ارائه مشاوره طراحی شهری در ایران برای پیشبرد مناسب طرح امری ضروریست.

مشاوره طراحی شهری

ارائه مشاوره طراحی شهری در ایران توسط تیم آرکا طرح به چه صورت است؟

برای رسیدن به مفهوم اصلی طراحی شهری بایستی موضوعات مهم شهر که پایه و اساس شرایط بنیادی انسان و طبیعت است از طراحی شهری استفاده نمود و به جنبه شهری آن بیش از طراحی بها داد. متاسفانه تاکنون طراحان شهری به جایگاه واقعی خود در طرح ها و پروژه های شهرسازی دست نیافته اند و معضلات و مشکلات بسیاری به دلیل عدم حضور آن ها در برخی از طرح های شهرسازی علی رغم صرف هزینه زیاد برای مطالعات و اجرای طرح به وجود آمده است.

مشاوره طراحی

خدمات قابل ارائه برای مشاوره طراحی شهری در ایران توسط تیم آرکا طرح به شرح زیر است:

 1. مشاوره و همکاری با شرکت ها و اشخاص در پروژه های طراحی شهری
 2. مشاوره و امکان انجام مطالعات پایه طرح های شهری
 3. مشاوره برای انجام کارهای مربوط به برداشت میدانی، روش تحلیل اطلاعات و …
 4. مشاوره و همکاری برای ارائه طرح در پروژه های طراحی شهری
 5. امکان انجام و مشاوره برای طراحی جزئیات طرح مثل طراحی المان، نورپردازی شهری و …
 6. مشاوره طراحی شهری برای تدوین شرح خدمات برای انواع پروژه های شهری
 7. امکان ارائه چک لیست و خدمات مشاوره برای تدوین آن برای برنامه ریزی انجام کار

مشاوره

 1. مشاوره و همکاری برای سه بعدی سازی و مدلینگ طرح های ارائه شده
 2. مشاوره و همکاری برای ارائه طرح دستی و اسکیس
 3. مشاوره برای برآورد هزینه مالی اجرای طرح
 4. مشاوره و همکاری برای پرزانته کردن مطالعات و کارهای انجام شده توسط اشخاص
 5. ارائه مشاوره برای چگونگی دفاع از طرح ارائه شده در جلسات
 6. امکان ارائه مشاوره آنلاین، حضوری و غیرحضوری به صورت جلسه ای و ساعتی

طراحی شهری در ایران