ارتقا کیفیت بصری فضاهای شهری از اقداماتی است که همواره دغدغه اساسی مدیران شهری، طراحان، معماران، شهرسازان و کلیه افراد مرتبط با این حوزه می باشد. دریافت مشاوره زیباسازی فضاهای شهری برای هر کدام از افراد حقیقی و حقوقی که ایده هایی دارند و فعالیت هایی در این راستا انجام می دهند، مفید است.

زیباسازی شهرها صرفاً شامل اقداماتی که منجر به زیبایی ظاهری شهرها باشد، نمی شود، بلکه دربردارنده ساماندهی، پیرایش و بهسازی معابر و گذرها، میادین، مکان های تاریخی و فرهنگی و سایر بخش های شهر نیز می شود. این اقدامات علاوه بر ارتقا کیفی سیما و منظر شهری و کیفیت محیطی، هویت شهر و شهروندان را در نظر دارد، بنابراین بایستی نیازهای شهروندان در نظر گرفته شود.

مشاوره زیباسازی فضاهای شهری

برخی از اقدامات اساسی در مشاوره زیباسازی فضاهای شهری

زیباسازی شهرها شامل اقدامات بسیار گسترده ای می شود، از جمله نقاشی های دیواری، آذین بندی های نوری، تبلیغات محیطی، گرافیک محیطی، هنرهای تجسمی، حجم های تزیینی، کاشی کاری، کفسازی شهری، مبلمان های شهری و …. است که باعث ارتقا صنعت گردشگری و جذب گردشگران از داخل و خارج می گردد که این امر نیز منجر به جذب سرمایه می شود.

مشاوره ساخت المان

در ادامه به نکاتی در خصوص مشاوره زیباسازی فضاهای شهری اشاره می شود:

 1. جلوگیری از نازیبا شدن چهره فضاهای شهری با ارزش
 2. جلوگیری از نابودی فضاهای ارزشمند و حائز اهمیت
 3. تأکید بر رفع نیازهای شهروندان و القای حس آرامش در آن ها از طریق قرارگیری مبلمان های متناسب
 4. تلاش برای از بین بردن و یا کاهش اغتشاشات و آلودگی های بصری در فضاهای بی کیفیت
 5. تأکید بر سنت ها، باورها، اعتقادات مردم در اقدامات زیباسازی فضاهای شهری
 6. مشاوره در جهت توجه به ضوابط و مقررات زیباسازی شهری
 7. مشاوره برای بهره گیری از مبلمان های کاربردی و استاندارد متناسب با نیازهای شهروندان
 8. مشاوره با هدف بهره گیری از رنگ در فضاهای شهری

مشاوره زیباسازی شهر

 1. مشاوره در طرح نقاشی دیواری برای زیباسازی
 2. ارتقا کیفیت زیست محیطی شهری از طریق توسعه، رسیدگی و حفاظت از پوشش گیاهی و فضای سبز
 3. نورپردازی عناصر شاخص، فضاهای حائز اهمیت، یادمان ها و نمادها و المان
 4. مشاوره برای ساماندهی تبلیغات در فضاهای شهری
 5. تلاش در جهت ارائه مشاوره برای ساخت المان های شهری
 6. مشاوره برای تأکید بر متناسب بودن المان ها و احجام شهری با محیط پیرامون
 7. بهره گیری از گل ها و گیاهان زینتی به منظور تزیین فضاهای عمومی
 8. استفاده از خلاقیت در اقدامات زیباسازی شهری

زیباسازی

لازم به ذکر است خدمات مشاوره زیباسازی فضاهای شهری به صورت تلفنی، حضوری و غیرحضوری به صورت جلسه ای و ساعتی متناسب با برنامه زمانی شما ارائه می شود.