داشتن شهری زیبا نیازمند تلاش فراوان در جهت ارتقا کیفیت محیطی می باشد. لذا شهرداری ها به عنوان اصلی ترین متولیان زیباسازی شهری سفارش طراحی المان های شهری و مناسبتی را به اشخاص مختلف از طرق گوناگون می دهند.

 

سفارش ارائه طرح المان توسط شهرداری ها با در نظر گرفتن بودجه و توان مالی آن ها و همچنین اولویت بندی مناسبت ها و مکان هایی که نیازمند قرار دادن المان هست، انجام می گیرد. شهرداری ها برای المان ها در شهر با تشکیل جلسه و مشورت و نظر سنجی با در نظر گرفتن فرهنگ، پتانسیل های شهر و … سفارش طراحی مربوط به المان را به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری مسابقه و … ارائه می کنند.

سفارش طراحی المان های شهری و مناسبتی

 

اهمیت سفارش طراحی المان های شهری و مناسبتی

امروزه شهرداری ها هم به اهمیت زیباسازی شهرها از طریق گرافیک شهری، رنگ در شهر، نورپردازی عناصر شهری، المان های شهری و … پی برده اند. اختصاص بودجه مناسب برای سفارش طراحی المان های شهری و مناسبتی هر ساله می تواند به ارتقا کیفی فضاهای شهری کمک نماید.

اهمیت ارائه طرح برای المان های شهری و مناسبتی را می توان از منظرهای مختلف زیر بیان نمود:

 1. آگاهسازی شهروندان با آداب و رسوم، فرهنگ، وقایع مذهبی و … توسط المان های مناسبتی
 2. ایجاد خوانایی و حس تعلق خاطر نسبت به فضاهای شهری با طراحی المان های شهری
 3. ارائه برخی آموزش ها از طریق طراحی المان های شهری و مناسبتی خلاقانه و انتزاعی
 4. ایجاد سکانس بندی مفهومی در برخی فضاهای شهری

المان شهری و مناسبتی

نکات کاربردی در طراحی المان های شهری و مناسبتی

برای قبول سفارش طراحی المان شهری و مناسبتی طراحان باید نکاتی را مد نظر قرار دهند و از طرف دیگر شهرداری نیز به عنوان کارفرما و ناظر بایستی به مواردی در این زمینه توجه نماید. عدم توجه به نکات مهم برای هر دو طرف کارفرما و طراح عواقب نامطلوبی خواهد داشت.

در زیر نکات کاربردی برای سفارش ارائه طرح المان های شهری و مناسبتی ارائه می گردد:

نکات کاربردی برای کارفرما

 1. توجه به هزینه طراحی و اجرای آن
 2. اولویت بندی سفارش طرح برای المان های شهری و مناسبتی
 3. انتخاب طراح حرفه ای و خلاق و متخصص
 4. تفهیم دقیق انتظارات در زمینه طراحی المان به طراح
 5. نظرسنجی از شهروندان در زمینه طرح ارائه شده به عنوان المان
 6. اهتمام جدی برای حفاظت از طرح در برابر تخریب

سفارش طراحی المان های شهری و مناسبتی 1

نکات کاربردی برای طراح

 1. اعلام قیمت مناسب برای طراحی و اجرای المان ها
 2. استفاده از متریال های مناسب به لحاظ زیبایی، دوام و هزینه
 3. توجه به ارائه طرح های غنی و زیبا متناسب با فرهنگ و یا مناسبت درخواستی
 4. تطبیق طرح سه بعدی یا ماکت ارائه شده با طرح اجرایی به لحاظ طرح، رنگ و …