نورپردازی شهری به روش های مختلف در خواناتر کردن فضای شهری در شب و از طرفی به زیباتر شدن آن کمک می کند.

 

برای انجام بهترین نورپردازی شهری باید به دو بعد روشنایی و زیباسازی توجه نمود.

با مشخص شدن هدف از نورپردازی می توان از جنبه های مختلف به این کار نگریست. برای مثال از بعد روشنایی شهری در نظر گرفتن میزان روشنایی مورد نیاز برای عبور و مرور پیاده و سواره در معابر مختلف مد نظر قرار می گیرد در مقابل در بعد زیباسازی شهری با استفاده از نورپردازی هدف زیبا کردن شهر در شب است و جنبه روشن کردن محیط با نور المان اصلا مد نظر نیست گرچه داشتن درخشندگی و نور مناسب المان به جذابتر شدن آن می افزاید.

روش های نورپردازی شهری

روش های مختلفی برای نورپردازی شهری در نظر گرفته می شود یکی از این روش ها نورپردازی اجزای موجود در معابر نظیر درختان و فضای سبز، مبلمان شهری، ساختمان ها و … است و روش دیگر استفاده از المان های نوری می باشد.

گروه طراحی آرکا طرح مجری و طراح نورپردازی شهری و المان های نوری می باشد. هدف ما زیباسازی شهرهاست.

 

آرکا طرح: مدیر گروه طراحی الهام بیات

شماره موبایل: 09128424993

تلفن ثابت:02433328337

آدرس ایمیل: baiat.elham@yahoo.com