از مزایای آموزش ترسیم پرسپکتیو دید پرنده، توجه به ابعاد مختلف طرح ها و اسکیس ها و داشتن دید کلان نسبت به آن ها می باشد. یکی از انواع پرسپکتیوها، دید پرنده است که کاربرد بسیار زیادی برای ارائه اسکیس ها و طرح ها دارد که در مقیاس های وسیع و کلان استفاده می شود.

منظور از دید پرنده، دید از چشم پرنده می باشد. به بیان دقیق تر دید پرنده شامل مشاهده کلیه عناصر و مناظر از نمای مرتفع و بالا است. دید پرنده، همانند دید انسانی است که در ارتفاع بالا و از سمت بالا به پایین به ساختمان ها و اجسام می نگرد. از این رو این نوع دید عمدتاً در اسکیس ها و طرح های مناظر شهری استفاده می شود.

آموزش پرسپکتیو دید پرنده

نکات ضروری مطرح در آموزش ترسیم پرسپکتیو دید پرنده

کلیه عناصر و احجام در دید پرنده، نسبت به خط افق پایین تر هستند. در این نوع دید که از بالا به پایین می باشد، آسمان ترسیم نمی شود به این دلیل که آسمان مشاهده نمی شود و تمرکز بر سطح پایین یا روی زمین است. دید پرنده برای ترسیم های نقشه های هوایی معماری، شهرسازی و طراحی شهری از مقیاس تک بنا تا مناظر شهری کاربرد دارد. از مزایای ارائه طرح ها و اسکیس ها با دید پرنده این است که فضای بیشتری را می توان نشان داد. در واقع اگر بخواهید یک ساختمان و یا یک محله را طراحی نمایید، از طریق دید پرنده می توانید فضای اطراف ساختمان و یا سایت اطراف محله که از بخش های تأثیرگذار بر طرح می باشند را رسم کنید.

آموزش ترسیم پرسپکتیو دید پرنده

چنانچه قصد فراگیری پرسپکتیو دید پرنده و ترسیم صحیح آن را در اسکیس ها دارید، دوره آموزش اسکیس آرکا طرح به شما پیشنهاد می شود. در ادامه به برخی از نکات ضروری مطرح در آموزش ترسیم پرسپکتیو دید پرنده اشاره می شود:

 1. توجه به مقیاس طرح
 2. تعیین زاویه دید پرنده
 3. مشخص نمودن خط افق
 4. ترسیم کلیه احجام و عناصر پایین تر از خط افق
 5. آموزش تعیین صحیح نقاط گریز
 6. تأکید بر پلان طرح
 7. توجه به محل قرارگیری احجام و کلیه عناصر نسبت به خط افق
 8. تبعیت کلیه خطوط عناصر و احجام از زاویه دید پرنده

 پرسپکتیو دید پرنده

 

 1. آموزش تبعیت بافت ها و متریال ها از قوانین پرسپکتیو دید پرنده
 2. دوری و نزدیکی اشیا و عناصر از دید پرنده
 3. توجه به فرم و شکل عناصر و احجام
 4. تعیین منبع نور
 5. توجه به جهت سایه متناسب با منبع نور
 6. اجتناب از ترسیم آسمان
 7. توجه به فضاهای اطراف حجم
 8. ترسیم جزئیاتی مثل بازتاب نور بر روی شیشه های پنجره