آموزش شیت بندی معماری اهمیت بسیار زیادی در ارائه مجموعه طرح ها و اسکیس های با کیفیت مناسب دارد. برای ارائه ایده ها و طرح های مناسب، فقط یادگیری اسکیس و یا راندو کافی نمی باشد، بلکه باید از لحاظ شیت بندی نیز مناسب باشد.

شیت بندی در واقع بخش نهایی کار می باشد. شیت بندی ها به دو صورت کامپیوتری از طریق نرم افزاری مثل فتوشاپ و یا دستی انجام می شوند. در اسکیس ها و طرح های دستی، شیت بندی ها نیز به صورت دستی انجام می گیرند که در فضاهای آکادمیکی مثل دانشگاه ها این روش بیشتر مدنظر است. بنابراین در اینجا به شیت بندی های دستی می پردازیم.

 آموزش شیت بندی معماری

نکات اساسی مطرح در آموزش شیت بندی معماری

از طریق شیت بندی می توان ارائه بهتر، با کیفیت بالاتر و چشم نوازتری از طرح ها و اسکیس ها به مخاطبین، کارفرماها و اساتید ارائه نمود. با وجود اینکه مرحله پایانی ارائه اسکیس ها و طرح های معماری، طراحی شهری و شهرسازی شیت بندی می باشد اما بهتر است از همان ابتدای کار به نحوه شیت بندی طرح توجه نمایید. در شیت بندی به محل قرارگیری اجزای طرح و اسکیس مثل پلان، نما، مقطع، پرسپکتیوها یا طرح های سه بعدی و نقشه های جزئیات پرداخته می شود. شیت بندی در واقع به برقراری ارتباط و تعادل میان اجزای مختلف طرح و اسکیس می پردازد.

 آموزش شیت بندی معماری

از مهم ترین بخش های مطرح در دوره های آموزش اسکیس که توسط تیم آرکا طرح ارائه می شود، آموزش شیت بندی حرفه ای در معماری می باشد. در ادامه برخی از نکات اساسی مطرح در شیت بندی معماری بیان می شود:

 1. آموزش تکنیک های مختلف شیت بندی
 2. توجه به مقیاس طرح و ابعاد شیت
 3. توجه به منظم و مرتب بودن شیت
 4. توجه به نحوه استفاده از طیف یا طیف های رنگی
 5. توجه به برقراری تعادل و پویایی میان اجزای شیت
 6. نمایش نمونه های شیت بندی هایی با کیفیت قابل قبول
 7. آموزش برقراری انسجام و پیوستگی بین اجزای شیت
 8. آموزش مکان قرارگیری صحیح اجزا شیت
 9. استفاده از فلش ها برای نمایش بخش های مختلف
 10. فونت های زیبا، مناسب و خوانا

آموزش شیت بندی دستی

 1. تأکید بر بخش های کانونی شیت ها
 2. بهره گیری از کنتراست به خصوص در بناها برای جلب توجه
 3. تأکید بر برقراری رابطه میان اجرای اسکیس
 4. توجه به ترکیب رنگ های استفاده شده در اسکیس ها و پس زمینه شیت
 5. اجتناب از شلوغ کردن تمامی بخش های شیت
 6. توجه به تناسبات اجزای شیت
 7. توجه به محتوای شیت
 8. اجتناب از نوشتن مطالب تکراری در شیت
 9. نوشتن راهنمای نقشه و ترسیم جهت جغرافیایی

اسکیس حرفه ای در معماری