راندو از تکنیک ها و مهارت های ارائه بهتر و بیان مناسب تر طرح ها و ایده ها است. سرعت عمل، کیفیت و بیان صحیح مفهوم از مهم ترین مواردی است که باید در راندو رعایت شوند. با آموزش راندو در معماری می توان به طرح ها، ایده و اسکیس ها جان بخشید.

برای راندو باید ابتدا وسیله ای که می خواهید استفاده نمایید را در نظر بگیرید، سپس به جنس و نوع کاغذ توجه نمایید. به بیان بهتر نسبت به وسیله ای که با ان راندو را می خواهید انجام دهید، باید کاغذ را انتخاب کنید. برای راندو با مرکب یا آب رنگ از کاغذهای مخصوص، مقاوم تر و ضخیم تر باید استفاده نمایید.

 آموزش راندو در معماری

نکات اساسی مطرح در آموزش راندو در معماری

از طریق راندو می توان متریال، جزئیات، جنس، بافت و سایه را در طرح ها مشخص نمود. با استفاده از راندو می توان به نقاط ضروری طرح تأکید نمود و ارائه بهتر و دقیق تری برای جزئیات طرح داشت. وسایل گوناگونی برای راندو وجود دارند که بسته به طرح می توانید از یک و یا به صورت ترکیبی از چندین وسایل استفاده نمایید. در حالت کلی راندو به سه شکل یا سه روش خشک مثل مداد رنگی، نیمه خشک یا نیمه مرطوب مثل ماژیک و خیس مثل آبرنگ انجام می شود. اگر قصد یادگیری اصولی راندو در معماری را دارید و یا می خواهید برای آزمون کارشناسی ارشد طرح و ایده بهتر و قابل قبول تری را ارائه نمایید، به شما توصیه می کنیم در دوره آموزش اسکیس و راندو در معماری تیم آرکا طرح شرکت نمایید.

آموزش اسکیس و راندو در معماری

در ادامه برخی از نکات مطرح در دوره آموزش راندو بیان می شود:

 1. توجه به نحوه صحیح کار با وسایل راندو
 2. پرهیز از بکارگیری از خط کش
 3. توجه به مقیاس طرح
 4. استفاده از رنگ های متناسب با فضا
 5. توجه به معنی و مفهوم طرح
 6. آموزش راندو پرسناژ، عناصر طبیعی، گیاهان، درخت، آسمان، آب و …
 7. استفاده از رنگ ها
 8. پرهیز از رنگ کردن کل طرح
 9. پرهیز از رنگ کردن یکنواخت و یکسان فضا
 10. مشخص نمودن قسمت های تیره و روشن فضا
 11. آموزش مشخص نمودن قسمت های پر و خالی فضا
 12. برجسته نمودن بخش های حائز اهمیت
 13. توصیه به استفاده ترکیبی از تکنیک های راندو
 14. آموزش ترکیب صحیح نور و سایه
 15. آموزش تعیین جهت نور
 16. مشخص نمودن نوع، جنس و بافت متریال
 17. شروع کردن از رنگ های روشن تر
 18. از روشن به تیره به کار بردن رنگ ها
 19. آموزش ترکیب بندی رنگ ها
 20. اجتناب از تداخل رنگ ها با همدیگر
 21. توجه به برقراری ارتباط میان عناصر
 22. تلاش در جهت زنده تر شدن تصاویر