از دوره های پرکاربرد در دکوراسیون داخلی، آموزش ترکیب بندی نصب تابلوها محسوب می باشد. تابلوها که از عناصر تشکیل دهنده دکوراسیون هستند، می توانند ابعاد فضا را از لحاظ دیداری تغییر دهند.

بعضی از لوازم خانه جزو عناصر صرفا دکوری محسوب می شوند، به همین دلیل گاهی مورد بی توجهی قرار می گیرند و حتی در نصب و محل قرارگیری آن ها هیچ گونه توجهی صورت نمی گیرد. تابلوها مکمل عناصر و لوازم اصلی و کلی در دکوراسیون محسوب می شوند. این عناصر هر چند کوچک نقشی اساسی در ایجاد دکوراسیونی چشمگیر و منحصر به فرد ایفا می کنند. البته اشتباه در مکان نصب تابلوها، ظاهری نامناسب و آشفته در فضا ایجاد می نماید.

آموزش ترکیب بندی نصب تابلوها

نکات در آموزش ترکیب بندی نصب تابلوها

توصیه می شود در ابتدا نحوه چیدمان تابلوها بر روی دیوار در کاغذ به صورت دستی ترسیم شود. در یک کاغذ بهتر است ابعاد و اندازه دقیق دیوار و تابلوها را معین نمایید. به بیان بهتر این کار را با مقیاس انجام دهید. سپس ترکیب بندی محل نصب تابلوها و مکان قرارگیری آن ها را ترسیم نمایید. حتی جای آنها را می توانید روی کاغذ تغییر بدهید. از این طریق می توان شکل، فرم و اندازه بهترین راه چیدمان آن ها را انتخاب نمایید. نکته بعدی توجه به محتوا و مفهوم تابلوها می باشد که در دوره آموزش به آن پرداخته می شود. بنابراین شما می توانید چندین تابلو با ترکیب بندی صحیح بر روی دیوار قرار دهید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید در دوره های آموزشی دکوراسیون آرکا طرح شرکت نمایید.

 آموزش ترکیب نصب تابلوها

در ادامه برخی از نکات اساسی در آموزش ترکیب بندی نصب تابلوها بیان می شود:

 1. توجه به محتوا و مفاهیم تابلوها
 2. هماهنگی و تناسبات ابعاد تابلو با محل نصب
 3. چرخش رنگی میان تابلوها
 4. در نظر گرفتن ارتفاع دیوار
 5. متناسب بودن با رنگ دیوار
 6. توجه به فاصله تابلو تا سقف
 7. آثار هنری تابلوها برای اعتبار بخشی بیشتر به فضا
 8. توجه به دید افراد در زوایای مختلف نسبت به محل نصب
 9. اجتناب از آشفته کردن فضای دیوارها
 10. تأکید بر منسجم بودن چیدمان

ترکیب نصب تابلوها

 1. توجه به فاصله مناسب میان تابلوها
 2. در نظر گرفتن خط تراز برای نصب تابلوها
 3. توجه به متناسب بودن با سایر لوازم دکوری
 4. متمایز بودن پس زمینه (دیوار) با تابلو
 5. توجه به تقارن یا نامتقارن بودن تابلو
 6. توجه به زاویه نصب تابلوها
 7. کنار هم قرارگیری تابلوهای مشابه
 8. چیدمان پله کانی در فضایی مثل امتداد راه پله
 9. اتصال مناسب به سطح دیوار
 10. استفاده از شلف ها برای قرار دادن تابلوها