آموزش ترسیم درخت در اسکیس یکی از مهم ترین و قابل توجه ترین بخش های مطرح در دوره های آموزشی اسکیس می باشد. درختان از عناصر جزئی اسکیس ها هستند. البته در اسکیس های مربوط به معماری منظر و یا ترسیم های مربوط به طبیعت، درختان از عناصر اصلی طرح محسوب می شوند.

برای جذابیت و زیبایی بیشتر و ترسیم اسکیسی سرزنده تر، می توان انواع درختان را ترسیم نمود. درختان خود از اجزایی تشکیل شده اند. در طراحی اسکیس ها بخش های مختلف درختان نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. اجزا درختان شامل تاج درخت (برگ ها و شاخه ها)، تنه درخت و ریشه درخت می شود. در اسکیس ها عمدتا بخش تاج و تنه مورد توجه قرار می گیرد.

آموزش ترسیم درخت در اسکیس

نکات اساسی مطرح در آموزش ترسیم درخت در اسکیس معماری

استفاده از درختان در اسکیس ها فواید بسیار زیادی دارد. درختان می توانند نشان دهنده اقلیم، آب و هوا و فصول مختلف سال باشند. درختان در کنار فیگورهای انسانی بسته به نوع درخت نشان دهنده مقیاس طرح هستند، از طرفی می توان در برخی از طرح ها مقیاسی برای درخت در نظر نگرفت. اولین نکته ای که برای اضافه نمودن درخت به طرح ها و اسکیس ها باید مدنظر قرار بگیرد، اقلیم و شرایط آب و هوایی مکان طرح است. در دوره های آموزش اسکیس که توسط تیم آرکا طرح ارائه می شود، ترسیم انواع درختان به صورت گام به گام آموزش داده می شود.

 آموزش ترسیم درخت

به منظور یادگیری بهتر و اصولی تر، ما شرکت در این دوره را به شما توصیه می نماییم. در ادامه به برخی از نکات قابل توجه مطرح در آموزش ترسیم درخت در اسکیس معماری اشاره می شود:

 1. مشخص نمودن خط زمین
 2. حداقل آشنایی با انواع درختان
 3. آموزش ترسیم شاخه ها و برگ های درختان
 4. توجه به تناسبات درخت
 5. آموزش انواع اقلیم و درخت متناسب با آن
 6. توجه به رعایت طول، عرض و ارتفاع تنه درخت
 7. توجه به تناسبات شاخه ها
 8. آموزش ترسیم انواع مختلف درخت
 9. محل صحیح قرارگیری درختان
 10. توجه به ترسیم حالات مختلف برگ ها
 11. اجتناب از ترسیم خطوط پیوسته و هم اندازه در ترسیم برگ ها
 12. ترسیم بافت پوشش گیاهی و تنه درخت
 13. ترسیم خطوط نامنظم برای ترسیم برگ ها
 14. ترسیم درخت از دیدهای گوناگون (پلان، نما، پرسپکتیو)
 15. مشخص نمودن منبع نور
 16. توجه به سایه زنی متناسب با تراکم درختان
 17. مشخص نمودن بافت تنه و شاخه ها و برگ ها با راندو
 18. ترسیم درختان به صورت لکه های سبز در پلان

در زیر یکی از انواع آموزش های درخت توسط مجموعه آرکا طرح به صورت فیلم آموزشی ارائه می گردد: