از موارد حائز اهمیت در دوره های آموزشی اسکیس، آموزش ترسیم آسمان در اسکیس است. آسمان بخشی از طراحی ها و ترسیم ها است، که بیانگر وضعیت هوا و زمان های مختلف آفتابی، ابری، طوفانی، غروب آفتاب و ساعات شب می باشد.

آسمان بخش نسبتاً وسیعی از طرح را به خود اختصاص می دهد که ترسیم آن به نوعی ترازی برای ترسیم محسوب می شود. با ترسیم آسمان می توان میزان تمرکز و توجه را بر طرح پیشنهادی افزایش داد. آسمان معمولاً در آخرین مراحل اسکیس ترسیم می شود. بیشترین اقدامی که برای نمایش آسمان در اسکیس انجام می شود از طریق راندو می باشد. ترسیم آسمان به ارائه طرح های جذاب تر، حرفه ای تر و در عین حال زنده تر کمک فراوانی می کند.

آموزش ترسیم آسمان در اسکیس

نکات ضروری مطرح در آموزش ترسیم آسمان در اسکیس

آسمان در اسکیس ها عمدتاً به صورت انتزاعی ترسیم می شود. نکته اساسی برای ترسیم آسمان در اسکیس ها این است که آسمان در بخش های نزدیک به ساختمان، بایستی متراکم تر و پررنگ تر باشد. هر چه از خط بام ساختمان فاصله بیشتر شود، بایستی از رنگ و تراکم راندو کاهش یابد. اگر قصد دارید با چند تکنیک آسمان را راندو کنید، توصیه می شود اول از روش های خیس مثل آبرنگ، سپس نیمه مرطوب مثل ماژیک و در آخر از تکنیک های راندو خشک استفاده نمایید تا ارائه بهتری داشته باشید. جهت ارائه طرح های زیباتر و راندو حرفه ای تر می توانید در دوره های آموزش اسکیس و راندو تیم آرکا طرح شرکت نمایید.

آموزش ترسیم آسمان در اسکیس معماری

در ادامه برخی از نکات ضروری که در آموزش ترسیم آسمان در اسکیس مطرح است، بیان می گردد:

 1. مشخص نمودن خط آسمان
 2. شاخص شدن خط بام ساختمان
 3. زیباتر شدن اسکیس
 4. بیان بصری از احساس کلی از فضا
 5. قابلیت راندو با تکنیک های مختلف
 6. به کارگیری از رنگ های متنوع
 7. بیان بهتر از طریق تیرگی و روشنی رنگ ها
 8. تأکید بر ساختمان ها و فضاهای شهری
 9. اجتناب از رنگ کردن کلی فضای آسمان
 10. قابلیت ترسیم با خطوط افقی و عمودی
 11. ترسیم لکه های رنگی پراکنده برای نمایش آسمان ابری
 12. اجتناب از ترسیم خورشید یا ماه در اسکیس آسمان
 13. ترسیم آسمان با خطوط نامرتب و نامنظم
 14. اجتناب از بکارگیری چندین رنگ مختلف برای راندو
 15. توجه به هماهنگی بین آسمان و سایر اجزا
 16. ترسیم آسمان با خطوط پرتحرک و موج دار
 17. توجه به برخورد آسمان با ساختمان