از مزایای دوره آموزش اسکیس از پایه یادگیری اصولی قواعد اسکیس از پایه و طراحی سریع طرح ها و ایده های مد نظر طراح می باشد. به منظور خلق طراحی های دقیق و اصولی باید بتوانید خطوط را به طور صحیح ترسیم نمایید.

برای اینکه کنترل طرح و اسکیس خود را به دست بگیرید، در مرحله اول باید به نحوه قرارگیری مداد در دست و زاویه دست خود توجه نمایید. از موارد پایه و اساسی در آموزش اسکیس نحوه صحیح کشیدن خطوط می باشد. هر خط دارای معنی و مفاهیم مختلفی می باشد. خطوط می توانند دارای وزن، بعد، عمق، حرکت و پویایی باشند.

آموزش اسکیس معماری و شهرسازی از پایه

موارد اساسی مطرح در دوره آموزش اسکیس از پایه

از مباحث آموزشی ابتدایی در اسکیس کشیدن خطوط می باشد. خط به تنهایی یک عنصر یک بعدی محسوب می شود که می تواند جهت دار، با زاویه باشد و یا حرکت و رشد را نشان دهد. با کشیدن صحیح خطوط می توانید ایده ها و طرح های مختلفی را که در ذهن شما می باشد، به سادگی بر روی کاغذ نمایش دهید. در اسکیس ها از خط های مختلفی مثل خطوط منحنی، شکسته، قائم، افقی، صاف، زاویه دار، ساده، چین دار استفاده می شود. اگر قصد یادگیری اصول و قواعد اسکیس را از سطح مقدماتی و پایه دارید، می توانید در دوره های آموزشی تیم آرکا طرح شرکت نمایید.

آموزش اسکیس از پایه

در ادامه بخشی از سرفصل ها و موارد اساسی مطرح در دوره آموزش اسکیس از پایه که عمدتاً مربوط به نحوه کشیدن خطوط می باشد، بیان می گردد:

 1. آموزش نحوه صحیح گرفتن قلم در دست
 2. آموزش نگه داشتن مداد در زوایای گوناگون
 3. آموزش نحوه صحیح کشیدن خطوط مختلف
 4. ترسیم خطوط متناسب با طرح و ایده
 5. آموزش ترسیم با مداد و راپید
 6. آموزش نحوه کشیدن خطوط متنوع در اسکیس
 7. جلوگیری از فشار زیاد بر مداد در ترسیم خطوط
 8. تعریف ابتدا و انتهای خطوط
 9. ترسیم شکل ها و احجام مختلف با خطوط
 10. جلوگیری از شلوغی بسیار زیاد طرح ها
 11. جلوگیری از ایجاد طرح های نامفهوم
 12. جلوگیری از کشیدن خط روی خطوط کشیده شده
 13. ترسیم خطوط موازی و متقاطع در وسعت زیاد
 14. جلوگیری از کشیدن خطوط با لرزش زیاد
 15. توجه به ضخامت طرح از ابتدا تا انتها
 16. جلوگیری از تداخل طرح ها و رنگ ها و بافت ها
 17. جلوگیری از ترسیم خطوط رها شده و بلاتکلیف
 18. آموزش ترسیم بافت های متنوع
 19. آموزش کشیدن سریع درختان و گیاهان
 20. تمرین کشیدن اسکیس از صفر تا صد